Chính sách bảo hành

Quy trình bảo hành

Bước 1: Nhận thông báo về sản phẩm. Kiểm tra đơn hàng về thời gian xuất kho. Kiểm tra tình trạng sản phẩm cần đối trả của khách hàng. Nếu đạt yêu cầu thì đồng ý nhận lại mặt hàng. Trường hợp không đồng ý, bên Công ty có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ lý do cho khách hàng.

Bước 2: Xem xét lựa chọn phương án xử lý phù hợp và thông báo cho khách hàng.

  • Đối với những đơn hàng có vấn đề lỗi nhà sản xuất, lỗi do bên vận chuyển, có thể giải quyết theo cách hoàn tiền hoặc đổi thành sản phẩm mới (1 đối 1). Trường hợp này Công ty sẽ hỗ trợ phí vận chuyển.
  • Đối với những đơn hàng cần đổi vì lý do chủ quan của khách (đặt nhầm, đổi sang loại thuốc khác), giải quyết theo cách hoàn đổi sản phẩm. Tình trạng sản phẩm phải đủ tiêu chuẩn thì yêu cầu đổi mới được chấp nhận. Trường hợp này khách hàng vui lòng tự chịu chi phí vận chuyển.

Bước 3: Hoàn tất yêu cầu. Trong vòng 7 – 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giải quyết đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm mới hoặc số tiền hoàn lại dựa trên giá trị lúc thanh toán đơn hàng. Thời gian nhận sản phẩm/ tiền sẽ phụ thuộc vào phía bưu cục/ngân hàng.

Shopping Cart
Scroll to Top